Wanneer gebruik je wp_remote_head in plaats van wp_remote_get?

Wat als je niet geïnteresseerd bent in de ‘body’ van de response maar wil je enkel controleren of de ULR (endpoint) geldig en beschikbaar is? Then say hello to your little friend wp_remote_head().

In hoeverre verschilt wp_remote_head van wp_remote_get?

Wil je het simpele antwoord? wp_remote_head() is gewoonweg een wrapper van de wp_remote_get() maar met één groot verschil: de wp_remote_head() bevat geen body maar ontvangt enkel de response headers. Dit zorgt ervoor dat de request/response veel sneller wordt uitgevoerd.

Enkele voorbeelden

# Voorbeeld 1:
$response = wp_remote_head( 'https://filipvanreeth.com' );

# Voorbeeld 2:
$response = wp_remote_head( 
  'https://filipvanreeth.com', 
  array(
    'timeout' => 20,
    'sslverify' => false
  ) 
);
PHP

Vervolgens kunnen we de response opvangen via is_wp_error() en wp_remote_retrieve_response_code():

$response = wp_remote_head( 'https://filipvanreeth.com' );
$response_code = wp_remote_retrieve_response_code( $response );

if( is_wp_error( $response ) || 200 !== $response_code ) {
  // error
} else {
  // success
}
PHP

Tags: